Online přihláška

Žádám o přijetí do výuky a výcviku k získání řidičského oprávnění
skupiny

Zvolte termín pro zahájení kurzu dle aktuální nabídky autoškoly

Žádám o rozšíření skupiny
vlastním řidičské oprávnění skupiny pokud nevlastníte žádné řidičské oprávnění, následující dvě kolonky nevyplňujte..
číslo řidič. průkazu: serie:

Jméno *:
Příjmení *:
Datum narození:
Místo narození:
Okres narození:
Státní občanství:
----------
Adresa:
Telefon *:
Email *:

* poviiný údaj


PROHLAŠUJI, že mi nebyl uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel a že netrpím tělesnou nebo duševní vadou, která by mě činila neschopným k řízení motorových vozidel.

Překontrolujte všechny vyplňené údaje a pokud máte vše v pořádku, žádost můžete odeslat.

Potřebné dokumenty ke stažení:

Žádost o řidičské oprávnění (Žádost je nutné vytisknout oboustranně na jeden papír)

Posudek o zdravotní způsobilosti


Předchozí stránka: Připravujeme
Následující stránka: Zahájení kurzů