Vrácení ŘP/ Dopravní psychologie

Akreditovaný dopravní psycholog

PhDr. Mgr. Lucie Mitáčková

tel: 733 400 555
Psychotesty přímo v Naší autoškole !

Dle novely zákona od 1.7.2013 jste po odebrání řidičského průkazu na 6 až 12 měsíců povinni pro navrácení ŘP splnit dopravní psycholigické testy, bez nutnosti absolvování přezkoušení v autoškole.
(i pokud si po půlce trestu zažádáte o vrácení)
Jste vybodovaný řidič, nebo řidič s uloženým zákazem řízení motorového vozidla ?

Nemusíte již znovu absolvovat kurz v autoškole, ale musíte úspěšně složit

přezkoušení z odborné způsobilosti před pověřeným komisařem obecního úřadu(pokud doba
odebrání ŘP nebyla kratší než 12 měsíců),
které se skládá z:
- předpisů pravidel silničního provozu, teorie zásad bezpečné jízdy, zdravotní přípravy
- praktická jízda
- praktická údržba vozu (neplatí pro skupinu A a B)
Víte, že : po vybovování musíte splnit následující podmínky pro vráceni ŘP

- od odebrání řidičského průkazu uběhlo nejméně 12 měsíců
- vybodovaný řidič absolvoval přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole
- vybodovaný řidič absolvoval lékařskou prohlídku a dopravně psychologické 
vyšetření  V EuroAutoškole akce na vrácení ŘP sk.B 1500Kč
(Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat
výpis z karty řidiče a přihlášku)
: pro vrácení ŘP po Zákazu řízení motorových vozidel musíte splnit obdobné 
podmínky
jako u vybodování s tím rozdílem, že zkoušku z odborné

způsobilosti v autoškole je možné absolvovat až po skonční zákazu činnosti.
(Pro přihlášení ke zkoušce z odborné způsobilosti je nutné do autoškoly dodat rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti, v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení, výpis z karty řidiče, posudek o zdravotní způsobilosti a přihlášku)

Akreditovaná učebna dopr. psychologie Kolín Legerova 183. Učebna EuroAutoškoly. Káva, čaj, voda, teplo :-)


Předchozí stránka: Reference našich žáků
Následující stránka: Firemní reference